TERUGROEPING VOORHAMER IN GLASVEZEL

KENNISGEVING VAN TERUGROEPING IN VERBAND MET VEILIGHEID

STANLEY voorhamers in glasvezel (modellen hieronder vermeld)

Gevaar: De kop van de voorhamers kan tijdens het gebruik voortijdig losraken en onverwacht wegschieten, wat een gevaar op letsel door inslag voor de gebruiker oplevert.

Beschrijving: Deze terugroepactie betreft STANLEY® voorhamers in glasvezel met de onderstaande modelnummers. De teruggeroepen voorhamers wegen tussen de 1 en 5 kilo en variëren tussen de 35 en 90 cm in lengte en zijn geel en zwart. 

De modelnummers van de STANLEY® hamers staan op een sticker op het handvat

Als u een van de betreffende artikelen bezit, STOP DAN ONMIDDELLIJK MET HET GEBRUIK en bezoek de speciale webpagina om na te gaan of u een betreffend artikel hebt, vraag informatie over verwijderingsopties en registreer u voor een terugbetaling: www.sledgehammerrecall.expertinquiry.com:

Model

Brand

Description

FMHT1-56006

STANLEY FAT MAX

Fm VIB Damp Drilling Hammer

FMHT1-56008

STANLEY FAT MAX

Fm VIB Damp Blacksmith Hammer

FMHT1-56009

STANLEY FAT MAX

Fm VIB Damp Engineering Hammer

FMHT1-56010

STANLEY FAT MAX

FM VIB Damp LH Sledgehammer

FMHT1-56011

STANLEY FAT MAX

FM VIB Damp LH Sledgehammer 362

FMHT1-56019

STANLEY FAT MAX

FM VIB Damp LH Sledgehammer 453