MyStanley

Paswoord vergeten? Ben je nog geen lid van MySTANLEY? Word nu lid!.

Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op websites die eigendom zijn van of beheerd of onderhouden worden door Stanley Black & Decker of een dochteronderneming ervan, waaronder deze site ("STANLEY-sites"). Stanley Black & Decker wil laten zien dat de privacy van zijn gebruikers belangrijk is. Daarom maakt het de volgende informatiepraktijken en privacypraktijken bekend:
1. Welke persoonsgegevens Stanley Black & Decker verzamelt.
2. Welke persoonsgegevens door derden worden verzameld via de website.
3. Welke organisatie de gegevens verzamelt.
4. Hoe Stanley Black & Decker de informatie gebruikt.
5. Met wie Stanley Black & Decker de gebruikersinformatie mag delen.
6. Welke keuzes gebruikers hebben aangaande de verzameling, het gebruik en de verspreiding van de informatie.
7. Welke beveiligingsprocedures er zijn tegen verlies, misbruik of wijziging van gegevens waarover Stanley Black & Decker controle heeft.
8. Hoe gebruikers foutieve informatie kunnen corrigeren.
Gebruikers kunnen met hun vragen of opmerkingen over deze verklaring terecht bij de Content Manager Europe, door een e-mail te sturen naar stanleywebeurope@stanleyworks.com. Gebruikers kunnen ons ook bellen via +32 (0)15/47.37.00 of schrijven via:
Stanley Black & Decker Netherlands bvba
Postbust 83
6120 AB Born
Nederland

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE
Stanley Black & Decker is de exclusieve eigenaar van de informatie die op STANLEY-sites verzameld wordt. Stanley Black & Decker verzamelt op verschillende plaatsen van de website informatie van gebruikers.
Het is mogelijk dat een gebruiker een registratieformulier moet invullen om onze websites te gebruiken. Gebruikers kunnen zich optioneel inschrijven om via de post of via e-mail informatie of promoties te ontvangen van STANLEY en zijn dochterondernemingen. Bij de inschrijving moet een gebruiker contactgegevens verstrekken (zoals naam, adres en e-mailadres). Wij gebruiken deze informatie om de gebruiker op de hoogte te houden over diensten op onze site waarvoor hij zijn interesse heeft geuit. De gebruiker kan desgewenst ook demografische informatie verstrekken (zoals inkomensniveau). Dit strekt tot aanbeveling, want zo kunnen we meer gepersonaliseerde informatie op onze site aanbieden.
GEBRUIK VAN INFORMATIE
Wij slaan informatie op die we verzamelen door middel van cookies, logbestanden en/of software van derden om websiteverkeer op te volgen. Zo kunnen we een profiel van onze gebruikers opstellen. Een door ons opgeslagen profiel bevat informatie over de websitevoorkeuren van individuele gebruikers. De verzamelde informatie is dus NIET gekoppeld aan de persoonsgegevens van de gebruiker. De gegevens worden gebruikt om de inhoud en de vormgeving van de site voor alle gebruikers te verbeteren. We delen profielgegevens alleen met derden in samengestelde vorm.
COOKIES
Een cookie bevat gegevens over de gebruiker en wordt op de computer van de gebruiker opgeslagen. We maken soms gebruik van sessiecookies. Bij sessiecookies wordt de cookie gewoon beëindigd wanneer de gebruiker zijn browser afsluit. Een permanente cookie is een klein tekstbestand dat voor een langere periode op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen in het hulpbestand van de internetbrowser te volgen.
LOGBESTANDEN
Wij gebruiken logbestanden, net als de meeste standaardwebsiteservers. Hieronder vallen IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, de internet service provider (ISP), verwijzende pagina's/uitstappagina's, platformtype, datum/tijdstip en het aantal kliks om trends te analyseren, de site te beheren, de totale gebruikersstroom op te volgen en demografische informatie in ruime zin voor algemeen gebruik te verzamelen. IP-adressen enz. worden niet gelinkt aan persoonsgegevens. Wij gebruiken de opvolgtoepassing WebTrends®, die gebruikmaakt van logbestanden om de gebruikersstroom te analyseren.
WEBBAKENS
Wij of het reclamebureau waar we mee werken, maken soms gebruik van webbakens, softwaretechnologie die ons helpt om de inhoud van onze site beter te beheren door te tonen welke inhoud doeltreffend is. Webbakens zijn kleine grafische elementen met een unieke identificatie. Ze hebben een soortgelijke functie als cookies en worden gebruikt om de online stroom van webgebruikers op te volgen. Het grootste verschil tussen de twee is dat webbakens zich onzichtbaar op de pagina bevinden en dat ze veel kleiner zijn. Ze zijn ongeveer even groot als het punt aan het einde van deze zin. Webbakens zijn niet gelinkt aan persoonsgegevens en worden gebruikt om de gebruikersstroom als geheel op te volgen en demografische informatie van de hele groep gebruikers te verzamelen.
Daarnaast gebruiken we webbakens in onze HTML-mails om te weten te komen welke e-mails er door de ontvangers geopend zijn. Zo kunnen we het effect van bepaalde communicatieacties en van onze marketingcampagnes meten. Als gebruikers deze e-mails niet meer willen krijgen, zie dan de sectie Opt-out.
COMMUNICATIE VANAF DE SITE
Soms sturen we informatie over producten, diensten, speciale aanbiedingen en een nieuwsbrief. Uit respect voor de privacy van onze gebruikers, bieden we de mogelijkheden om dit soort communicatie niet te ontvangen. Zie daarvoor de secties Keuze en Opt-out.
KEUZE/OPT-OUT
Gebruikers van onze site worden altijd verwittigd wanneer hun informatie door externe partijen wordt verzameld. Zo kunnen onze gebruikers een weloverwogen keuze maken om al dan niet gebruik te maken van diensten waarbij een externe partij betrokken is.
LINKS
Deze website bevat links naar andere sites. Hou er rekening mee dat wij, Stanley Black & Decker, niet verantwoordelijk zijn voor de behandeling van uw privacy op dergelijke sites. We raden onze gebruikers aan om op te passen wanneer ze onze site verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door deze website verzameld wordt. Naar bepaalde zakenpartners linken we vanaf onze STANLEY-sites. Door het soortgelijke ontwerp en soortgelijke kleurenschema's kan het lijken alsof deze door Stanley Black & Decker gehost en onderhouden worden, (bijvoorbeeld, Investeerdersrelaties en www.STANLEYGear.com).
ENQUÊTES EN WEDSTRIJDEN
Af en toe wordt aan gebruikers op onze website om informatie gevraagd via enquêtes of wedstrijden. Deelname aan deze enquêtes of wedstrijden is volledig vrijwillig en de gebruiker heeft dan ook de keuze om deze informatie al dan niet te verstrekken. Meestal wordt er om contactinformatie (zoals naam en verzendingsadres) en demografische informatie (zoals de postcode) gevraagd. De contactinformatie wordt gedeeld met de sponsors van de wedstrijd en de enquête om de winnaars op de hoogte te brengen en prijzen uit te reiken. De enquête-informatie wordt gebruikt om het gebruik van en de tevredenheid over deze site op te volgen en te verbeteren. De persoonsgegevens van de gebruiker worden niet gedeeld met derden zonder voorafgaande kennisgeving of zonder keuzemogelijkheid. Hoewel we soms tussenpersonen gebruiken om deze enquêtes of wedstrijden te organiseren, mogen deze tussenpersonen de persoonsgegevens van de gebruikers nooit voor een ander doel gebruiken.
E-MAIL DEZE PAGINA NAAR EEN VRIEND
Als een gebruiker onze doorverwijsdienst wil gebruiken om een vriend te informeren over onze site, dan vragen wij om de naam en het e-mailadres van die vriend. Stanley Black & Decker stuurt de vriend automatisch een eenmalige e-mail waarin deze wordt uitgenodigd om de site te bezoeken. Stanley Black & Decker slaat de informatie uitsluitend op om deze eenmalige e-mail te versturen. De vriend kan contact opnemen met Stanley Black & Decker via stanleyweb@stanleyworks.com om de gegevens uit onze database te laten verwijderen.
VEILIGHEID
Deze website neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie van gebruikers te beschermen. Wanneer gebruikers gevoelige informatie via de website versturen, dan wordt die informatie zowel online als offline beschermd.
We maken gebruik van SSL-encryptie om gevoelige informatie online te beschermen en doen ook alles wat we kunnen om de gebruikersinformatie offline te beschermen. Alle informatie van onze gebruikers, niet alleen de hierboven vermelde gevoelige informatie, zit beveiligd in onze kantoren. Alleen medewerkers die de informatie voor een specifieke taak nodig hebben, krijgen toegang tot de persoonsgegevens. Bovendien staan de servers met de persoonsgegevens ook op een beveiligde locatie.
Gebruikers kunnen hun vragen over de veiligheid van onze website e-mailen naar stanleywebeurope@stanleyworks.com
KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN
Als we ons privacybeleid willen wijzigen, dan publiceren we die wijzigingen in deze privacyverklaring, op de homepage en op andere plaatsen waar we dat nuttig achten, zodat onze gebruikers altijd op de hoogte zijn over de informatie die we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we die eventueel bekendmaken. We gebruiken informatie overeenkomstig het privacybeleid dat gold op het moment waarop de informatie verzameld werd.
Als we de persoonsgegevens van de gebruikers op een andere manier willen gebruiken dan wat er ten tijde van de verzameling gepubliceerd stond, dan verwittigen we de gebruikers via e-mail. Gebruikers krijgen dan de keuze of we hun informatie op die andere manier mogen gebruiken. Als gebruikers echter te kennen hebben gegeven dat ze geen communicatie van de site willen ontvangen of als ze hun account verwijderd/gedeactiveerd hebben, dan wordt er geen contact met hen opgenomen en wordt hun persoonlijke informatie niet op deze nieuwe manier gebruikt. Als we onze privacyhandelingen wijzigen op een manier die geen invloed heeft op de gebruikersinformatie in onze database, dan publiceren we een duidelijke mededeling op onze website waarin gebruikers op de hoogte worden gebracht over de wijziging. In sommige gevallen publiceren we een mededeling die we ook e-mailen naar gebruikers die te kennen hebben gegeven dat ze informatie van ons willen ontvangen, waarin de gewijzigde privacypraktijken worden meegedeeld.
CONTACTINFORMATIE
Als gebruikers vragen of suggesties hebben aangaande ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via:
Tel: +32 (0)15/47.37.00
Fax: +32 (0)15/47.37.82
E-mail: stanleywebeurope@stanleyworks.com

Stanley Black & Decker Netherlands bvba
Postbust 83
6120 AB Born
Nederland